Alla uppgifter är intressanta för Matt-Cons

Räcker inte vår kunskap eller behörighet till, får du alltid ett gott råd hur du kan lösa ditt problem.

Våra för tillfället mest efterfrågade tjänster är:
 

El-entreprenad

Allt från planering, kostnadsberäkningar, installationer och ibruktagningsmätningar till driftsledarskap.

STUL
 

IT och alarm

Vill du via internet se vad som händer där hemma, eller vill du att bastun är varm då du kommer till stugan? Behöver du trådlös dataförbindelse?
 

Uthyrning av förstärkaranläggning