El-entreprenad

Konditionsundersökning

Om en fastighet skall grundrenoveras är det bra att el-utrustningen konditionsundersöks
så att alla svagheter och felaktigheter upptäcks och åtgärdas.
En skriftlig rapport med kostnadsberäkningar ingår alltid i granskningen.
 

El-planering och konsultering

Skall du bygga nytt eller reparera gammalt, eller har du frågor om de de el-anläggningar
du redan har? Låt Matt-Cons sköta planeringen och svara på frågorna.
 

El-entreprenad och installationer

Matt-Cons utför också el-installationer, både små och större. Kundens önskemål är alltid viktiga så dessa kan uppfyllas så långt föreskrifter och standarder gör det möjligt.
 

El-arbetsledaren för Matt-Cons har SP1 behörighet.