Företaget Matt-Cons Oy Ab

"Mattholm Consulting"
 

Aktiebolaget är grundat i början av 2008, men yrkeserfarenheterna från de olika områdena har samlats under de senaste 25 åren.


Vi är mycket noggranna med att alla våra tillstånd och försäkringar är i skick och att myndigheternas krav följs i alla situationer.


Vårt FO-nummer är 2173166-2 och vi är mervärdesskatteskyldiga (moms reg.).


Företaget har väl valda och kunniga samarbetspartners, på de områden där vår egen sakkunskap inte räcker till.


Vårt främsta verksamhetsområde är sydvästra Finland, men kontakta oss gärna för uppdrag även längre ifrån.